Архітектурний дизайн

Створення дизайн-проекту будівлі у м. Харків і його повна реалізація.